VÝPOČETNÍ CENTRUM
provoz

Diskové limity uživatelů počítačové sítě FA

Každému uživateli počítačové sítě FA je soukromý přidělen diskový prostor (disk H:), jehož velikost je se mění dle požadavků v průběhu studia následujícím způsobem:

STUDENTI
ROČNÍK ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
1. 400 MB 400 MB
2. 400 MB 400MB
3. 400 MB 400 MB
4. 400 MB 400 MB
5. 400 MB 400 MB
6. 400 MB 400 MB
Doktorandi prezenční 500 MB

 

ZAMĚSTNANCI 1,5 GB

Diskové prostory uživatelů počítačové sítě FA jsou pravidelně zálohovány!