Výpočetní centrum - provoz

o nás provoz | služby | výuka | pronájem učeben

provozní doba VC FA umístění VC FA | vybavení VC FA přístupy k počítačové síti WiFi sítě fakultní posluchárny

Provozní doba:

pondělí - čtvrtek od 8:00 do 18:00 (počítačové učebny)
pátek                  od 8:00 do 15:00 (počítačové učebny)
pondělí - pátek  od 8:00 do 20:00 (internetová učebna)

v sobotu a neděli dle pokynů proděkana pro studium

o prázdninách je provozní doba omezena na pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 (pokud není prováděna údržba)

 

Počítačové učebny jsou používány jak pro rozvrhovanou výuku, tak pro řešení projektů, ateliérových, bakalářských a diplomových prací a výzkumných úkolů. Mimo rozvrhovanou výuku jsou laboratoře volně přístupné všem studentům a zaměstnancům.

Přístup studentů do centra je volný na základě identifikační karty (průkazu studenta) v provozní době centra.