Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

PIVOVAR BOCHETA

Místo

Nový Jičín, Loučka 68

Vlastník

Tvarstav,s.r.o.

Památková ochrana

Objekt není památkově chráněn

Stručná charakteristika

Bývalý pivovar se nachází při západním okraji Nového Jičína v katastru přičleněné obce Loučka při historické obchodní cestě. V souboru bývalého pivovaru se nenalézají jen objekty, které bezprostředně souvisely s technologií, ale také objekty hospodářské, pivovarský hostinec a rovněž několik obytných budov. Areál dotváří komínová tělesa a vzrostlá zeleň.

Historie

Podnik byl založen v roce 1869 Leopoldem Kudielkou starším u zájezdního hostince s kovárnou, od něhož se odvozuje jeho jméno. Od roku 1897 až do roku 1917 byl společníkem Josef Rossmanith, nájemce panského pivovaru v Kunvaldě. V roce 1917 přešel pivovar do majetku Ing.Alberta Kudielky a po jeho smrti v roce 1943 do majetku jeho manželky Olgy.

V období II. Světové války utrpěl pivovar značné škody na provozním zařízení, které už nebylo možné nahradit. V roce 1945 přešel pivovar pod národní správu. K pivovaru náleželo rozsáhlé hospodářství, které bylo I s inventářem vydrancováno a polnosti rozparcelovány. 1.1.1947 byla firma začleněna do Moravskoslezských pivovarů, n.p. Ostrava a 1.5. 1950 byl pivovar Bocheta vymazán z obchodního rejstříku.

Původní charakteristický výraz areálu odpovídá průmyslové architektuře počátku 20. století. Fasády většiny objektů byly členěny jakousi obdobou lizénových rámů a okny se čtvercovými tabulkami a segmentovým zakončením. Sedlové střechy oživovaly různé vikýře a světlíky. V interiérech jsou dochovány litinové sloupy podpírající ocelové průvlaky profilu I, vynášející ocelové stropnice s valenými klenbičkami.

Současné využití

Od roku 1995 nemovitost vlastní společnost TVARSTAV, velkoprodej stavebnin. Je zde umístěna vzorkovna, kanceláře a prodejna stavebnin.

Prameny

Zemský archiv v Opavě, seznam majitelů pivovaru od založení až po výmaz z obchodního rejstříku z roku 1940

Naše příhraničí, In Kravařsko 1947

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém