Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně


obchodní sladovna

obchodní sladovna

pivovar

pivovar

SLADOVNA A PIVOVAR HOLICE

Místo

sladovna - Olomouc, Holická 72, Sladkovského 32

pivovar - Olomouc, Nová ul.

Vlastník

Obchodní sladovny, a.s. - provozovna Olomouc

Pivovar Litovel, a.s.

Památková ochrana

Objekty obou areálů nejsou památkově chráněny. Stavba sladovny má pro památkovou ochranu předpoklady.

Stručná charakteristika

Sladovna a pivovar se nacházejí při východním okraji Olomouce v katastru přičleněné obce Holice. Komplex sladovny sestává z vlastní sladovny, strojovny, administrativní a obytné budovy a bývalé konírny. Areál pivovaru je tvořen shlukem postupně přistavovaných objektů. Skládal se z administrativní budovy, sladovny, varny, strojovny, kotelny, sklepů, ledovny, bednárny, požahu, kovárny, kůlny na vozy, stáje a obytného domu.

Historie

Sladovna byla založena v roce 1899 jako Heller-Husserl a později Hanácká sladovna. Zásadní měrou se na projektu podílel Karel Starý. Výroba sladu probíhala klasickým humnovým způsobem. Sladovna produkovala cca 6500 t/rok, přičemž se významná část produkce exportovala.

Pivo se v Olomouci vařilo dávno před rokem 1261. V roce 1650 bylo ve městě 6 pivovarů. Jsou považovány za nejstarší pivovary na Moravě vůbec. Pivovar v Holici vznikl investicí českého kapitálu v roce 1897, jako „Hanácký akciový pivovar se sladovnou v Olomouci v Holici“. Jeho stavba byla zahájena 23.3.1896 a první várka byla uskutečněna již 27.1.1897. V době založení měl pivovar dva konkurenty - rolnický pivovar v Holicích, ale hlavně německý měšťanský pivovar v Nové ulici s kapacitou 120 000 hl. Oba konkurenční boj nevydržely a byly uzavřeny. V letech 1927 až 1939 proběhla v pivovaru rozsáhlá rekonstrukce od přístavby sklepů až po stáčírnu lahvového piva. Druhá světová válka však na pivovar tvrdě dolehla. V roce 1943 byla výroba zastavena a strojní zařízení demontováno. Po válce se však pivovar opět začal rozvíjet a další rekonstrukce následovaly. Byla vybudována nová varna (1972), stáčírna (1976), zatankován byl ležácký sklep.

Pivovar provedl na jaře 1995 testovací várku nového a na české poměry naprosto odlišného piva. Partner z USA, pivovarnická společnost G. Heileman, dodala knowhow a výroba byla zahájena ještě v květnu 1995. Zmíněná várka byla vyrobena podle amerických receptur. Šlo o dvanáctku Lone Star, velmi lehké pivo amerického typu.

Současné využití

Sladovna se využívá pouze pro skladování ječmene, přičemž se ji vlastník snaží prodat. Pivovar byl uzavřen v roce 2000. V současnosti slouží zčásti jako výrobna sladu, zčásti je pronajímán jiným subjektům.

Prameny

Archiv sladoven a pivovaru

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém