Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

PIVOVAR BRNO - KRÁLOVO POLE

Místo

Božetěchova ul., Brno - Královo Pole

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Památková ochrana

objekty nejsou památkově chráněny

Stručná charakteristika a historie

Objekt pivovaru je situován ve staré zástavbě Králova Pole v lokalitě mezi ulicemi Božetěchovou, Metodějovou a Kollárovou.

Bývalý kartuziánský hospodářský dvůr v Králově Poli patřil před založením Královopolského kartouzu v r. 1376 Janu Jindřichovi, markraběti moravskému, mladšímu bratru císaře Karla IV. Své královopolské příležitostné markraběcí sídlo, které je součástí protějšího vstupního objektu Královopolského kartouzu, předal markrabě Jan Jindřich kartuziánům. Ti je přičlenili k nově založenému Královopolskému kartouzu, k němuž patřil i protější starší hospodářský dvůr.

13. srpna 1375 vydal markrabě Jan zakládací listinu pro nový klášter, jež zasvětil sv. Trojici. Pro svůj klášterní pivovar dostal povolení, aby „všelijakých piv sobě a témuž konventu k ruce a vlastnímu užitku vařiti, vůbec vystavovati a podávati mohli“ také jezuité.

Nejstarším podnikem toho druhu byl klášterní pivovar, založený asi v 16. století, jež doznal rozšíření po r. 1623, kdy bylo dovoleno mnichům, kteří dosud směli vařit pivo jen pro sebe, prodávat je i svým poddaným. V 18. století vařili ročně 910 sudů piva. Zrušením kláštera pivovar patrně zanikl. V r. 1783 byl již panský pivovar přeměněn ve sladovnu, jež byla pronajata později brněnskému pivovaru Moravii.

V uvedeném objektu se pravděpodobně začalo vařit pivo před sto lety a tento provoz zde nemohl fungovat déle než 40 let.

Současné využití

Veškeré objekty bývalého hospodářského dvora byly do r. 2003 využívány ke komerčním účelům. Dvě třetiny mohutného západního křídla, rozčleněného do dvou výškových úrovní, sloužily jako velkosklad ovoce a zeleniny firmy Zelimo s jediným přístupem z Metodějovy ulice (v současnosti je prostor opuštěn a fy Zelimo odstěhována). Zbývající třetina západního křídla, přístupná ze dvora, byla využita jako klempířská dílna a sklad topenářské techniky firmy Wäsme.

Patrový jižní objekt tzv. zámečku, který tvoří čelo hospodářského dvora z Mojmírova náměstí, dnes slouží sdružení pro kulturu neslyšících Sordos a cestovní kanceláři Riva.

Přízemní dlouhé východní křídlo je rozdrobeno na řadu malých provozoven.

Ve vlastním zanedbaném prostoru dvora, zcela neupraveného na straně severní, uvolněného po demolici, bylo parkoviště vozového parku Technických služeb města Brna.

V roce 2004 byl zpracován projekt nového využití pro Fakultu informačních technologií VUT (menza, ubytování studentů a klubové zařízení). V dostavbě jsou pak navrženy laboratoře a pracoviště ústavů.

Prameny

Městský úřad Kr. Pole: odbor územního a stavebního řízení, odbor geodetické práce

Magistrát města Brna: Odbor tech. sítí, odbor životního prostředí, útvar hl. architekta

Muzeum města Brna, Památkový úřad, Moravský zemský archiv, Archiv města Brna

Doc. Ing. arch. Jan Bukovský, DrSc.: Královopolský kartouz (1994, Blok)

A. Prachař, F. Tálský, J. Nonáček: Památník Králova Pole (1926, Typia)

R. Vlašin, J. Bukovský: Problém dostavby okolí Kartouzu (1997)

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Rekonverze starých továren (1991)

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém