Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

CUKROVAR ČELECHOVICE NA HANÉ

Místo

Čelechovice na Hané

Vlastník

Agrochemický podnik – ACHP a.s., BLONDY a.s.

Památková ochrana

objekty nejsou památkově chráněny

Stručná charakteristika a historie

Rozsáhlý areál cukrovaru v zemědělské oblasti Haná již začátkem 80. let skončil svoji činnost. Následně intenzivní leč provizorní využívání a necitlivé zásahy do nosné konstrukce ohrozily úvahy o budoucím novém využití.

Philippe de Sant Génois, významný statkář v Čelechovicích na Hané a okolí, nechal cukrovar postavit v roce 1839. V roce 1901 cukrovar koupili čelechovičtí rolníci sdružení v akciové společnosti. Poté, co se komunisté v roce 1948 dostali k moci, podnik znárodnili. Cukrovar byl ve státním vlastnictví až do roku 1982, kdy už byla výroba šest let zastavena. Od roku 1976 do roku 1982 budovy využívaly různé agrochemické podniky.

Cukrovar tvoří budovy rozličného charakteru. Nejvýznamnější je původní výškový výrobní objekt. Byl postaven v minulém století. Naproti výrobnímu objektu je lávkou připojen skladový objekt. Jeho vznik spadá do stejného období jako objekt výrobní. Sloužil k uskladnění cukru a má přímou vazbu na vlečku.

Z pohledu krajinářského jsou důležité tři rybníky.

Současné využití

Objekty areálu jsou pronajímány jako nebytové prostory.

Prameny

Archiv ACHP a.s.

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém