Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

CUKROVAR ŽIDLOCHOVICE

Místo

Židlochovice

Vlastník

město Židlochovice

Památková ochrana

objekty nejsou památkově chráněny

Stručná charakteristika a historie

Cukrovar v Židlochovicích má ve své základní koncepci, položené v roce 1836, slušnou úroveň industriální architektury. Několikrát byl upravován a rozšiřován citlivě a v akceptovatelně dobré úrovni. Další stavební úpravy, zvláště po roce 1948, kultivovanost řešení likvidovaly, čehož je svědkem dnešní podoba areálu.

Cukrovar byl založen v roce 1836, jako jeden z nejstarších ve střední Evropě. Tehdy povolila správa židlochovického arcivévodského panství Francouzovi Florentu Robertovi, pocházejícímu z Iseron v Dauphině, zřídit zde cukrovar. Ten byl uveden do provozu 15.1.1838.

14. září 1842 židlochovický cukrovar vyhořel. Budovy byly znovu postaveny a vybaveny lepšími stroji a zařízeními. V roce 1852 postavil Julius Robert, Florentův syn, který mezitím vstoupil do židlochovického podniku, v tomto cukrovaru první vápenku pro cukrovarské účely. V roce 1883 byla provedena velká rekonstrukce celé továrny. Existují jisté indicie, že autorem přestavby byl významný architekt August Prokop, který od roku 1878 působil v Brně.

V rámci této přestavby zavedl cukrovar, který měl dosud svou vlastní plynárnu, elektrické osvětlení.

Dnem 1. července 1923 převzal cukrovar nový nájemce – Akciová společnost pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně. Nový nájemce cukrovar zrekonstruoval. V roce 1948 byl židlochovický závod společnosti pro průmysl cukrovarnický znárodněn a vznikl n.p. Cukrovar Židlochovice. V roce 1991 byla výroba cukru v Židlochovicích zastavena.

Původní objekty cukrovaru, založeného osvíceným průmyslníkem, si zachovaly charakteristické znaky, proporce, opakující se štíty objektů, členění a rytmizování fasád oblouky, architektonické detaily sjednocující výsledný účin. Přesto četné z nich byly již zbourány.

Současné využití

Provizorní pronajímání uvolněných objektů pro potřeby lokality (sportovní klubové zázemí pro Orel).

Prameny

Archiv cukrovaru

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém