iLaser4000

ovládací software Corel Draw X5, (AutoCAD připravujeme)
operační systém Windows 7
podporované formáty CDR, DWG, DXF, PDF, AI, PS, SVG, PLT

 • Vstupní data
 • Pro komunikaci s řezačkou používáme Corel Draw X5. Důvodem je jednak možnost nastavení tloušťky čar jako vlasový obrys, jednak široká podpora grafických formátů. Pro import do Corelu je ideální PDF nebo DWG formát. Barevný režim dokumentů odesílaných na řezačku je RGB.

  Vyvarujte se vytváření objektů navzájem se překrývajících a řezání příliš mnoha rozměrově malých elementů (např. tečkovaných čar).


 • Tabulka barev
 • Barva elementu určuje, jakou silou a jak rychle jej laser vyřeže. Současně je možné pro každou z barev nastavit míru rozlišení v PPI (pulses per inch). Počet nastavitelných barev je 8 (obr. 1). Řezačka zpracovává elementy v pořadí od černé po oranžovou.

  V Modelovém centru používáme optimalizované nastavení barev pro nejčastěji zpracovávané materiály. Ke každému nastavení je k dispozici vyřezaná šablona 1:1 (obr. 2), která vám poskytne představu, jakým způsobem svou grafiku ve výsledku vyřežete.

  Doporučujeme používat tyto barvy:

  Černá – značení (1. pořadí)

  Červená – řezání (1. pořadí)

  Zelená – řezání (2. pořadí)

  Žlutá – značení (2. pořadí)


 • Řezání vs. Gravírování
 • iLaser4000 pracuje ve dvou režimech – materiál buď řeže, nebo gravíruje (povrchově značí). Vektorové prvky, které mají tloušťku vlasový obrys, budou řezány, pokud mají jinou tloušťku nebo jsou vyplněné barvou, budou do materiálu gravírovány. Gravírování je oproti řezání mnohonásobně delší operace, proto doporučujeme značit řezáním s menší silou laseru – materiál bude jen mělce naříznut.


 • Rub a líc
 • Při řezání materiálů na bázi papíru respektive dřeva dochází k jejich opálení, zejména v případě jejich větších tlouštěk. Pokud nebude některá ze stran řezaného komponentu v modelu viditelná, doporučujeme provádět řez z této neviditelné rubové strany – lícová strana pak nebude od laseru opálená. Grafiku stačí ve vašem softwaru ozrcadlit.


 • Pořadí úkonů
 • Řezačka při zpracovávání úloh upřednostňuje gravírování před řezáním. Dále chronologicky zpracovává prvky podle pořadí barev (viz tabulka nastavení síly a rychlosti řezu – obr. 1). Je vhodné vytvářet grafiku tak, aby se nejprve značilo, následně řezaly otvory a detaily a na závěr řezaly celé díly, tedy aby zůstal řezaný materiál co nejdéle celistvý a nedošlo k jeho rozrušení respektive posunutí. Pracovní prostor řezačky je odsáván a čočka ofukována – je tedy možné, že v určitých případech může k posunutí řezaného materiálu dojít.