Croma Craftsmen 242

POLYSTYREN

EPS, XPS

Modelové centrum disponuje ve své nabídce většinou běžně řezaných materiálů - viz Ceník. S nabízenými materiály máme dlouholeté zkušenosti a rozměrově jsou již naformátované pro použití v řezačce.

V prostorách Modelového centra se nachází výstava nejrůznějších vzorků řezaných materiálů.

Je možné nařezat i vlastní materiál.