EXKURZE ECOTECH 2008                                                                                                                                                                                                        


Campus University v Krems a.d.Donau


Campus University v Krems a.d.Donau


Campus University v Krems a.d.Donau


Campus University v Krems a.d.Donau


Campus University v Krems a.d.Donau


Campus University v Krems a.d.Donau


Campus University v Krems a.d.Donau


Vinice v kopcích Krems a.d.Donau


Campus Krems - Kunstmeile Krems a.d.Donau 


Campus Krems - Kunstmeile Krems a.d.Donau Ve dnech 17.10.-18.10.2008 se uskutečnila exkurze po Dolním Rakousku s odborným zaměřením na stavby s ekologickou tématikou. Tým průvodců a učitelů zvolil pro exkurzi příhodný název ECOTECH, sousloví zdůrazňujicí úzkou vazbu mezi ekologií a technologií.

O průvodcování se starali Petr Novák, Jan Chladil a učitelský kolektiv v čele s Hanou Urbáškovou, zabývajicí se eko - materiály a ekologickým stavitelstvím,  Lubošem Františákem, vyučujucím na Ústavu navrhování V., Davidem Řehákem,  paní Naděždou Menšíkovou a kolektivem studentů.

Lokalita Dolního Rakouska byla volena s ohledem k jeho morfologicko - demografické podobě s krajinou Jižní Moravy, a také k jeho blízkosti k městu Brnu; města se nachází ve vzdálenosti cca 120 km jižně od brněnské aglomerace.

Vybrány byly aglomerace s menší a středně velkou velikostí: Klosterneuburg Weidling, Weidling, Ober Grafendorf – Tagesheim, St.Pölten, Waidhofen a.d.Ibbs,  Krems a.d.Donau a Langenlois.

V rámci těchto aglomerací se vybraly stavby s eko-tematikou, avšak rozdílnou  typologií.  

Vybrány byly následující stavby: úvodem sídlo firmy Biotop od věhlasného eko-architekta Georg Reinberga, Odborná škola St.Pölten, Sanatorium - Denní stacionář pro tělesně postižené, bruslařská sportovní hala St.Pölten, Zemský dům Dolního Rakouska, Úřad Dolního Rakouska, dům Maderna, dům Spaun, centrum vzdělání v Campusu Krems, Solární osídlení, Výzkumné centrum Automotive Interieur – FAI a vinařství Langenlois – Loisium s atypickou geometrií architektury Stevena Holla.

Architekt Georg Reinberg s ateliérem ve Vídni má vliv na eko - myslitele po celém světě. Jeho ateliér se profiluje znalostmi v oblasti eko – myšlení a eko – stavitelství. V úvodu exkurze jsme navštívily stavbu Biotopu s jezírkem, s fotovotovoltaickými články, solárními kolektory, zařízením na spalování biomasy, s ochranou proti letnímu přehřívání a s automatickým nočním větráním.

Podrobné informace o projektu jsou na webu: http://www.biotop-gmbh.at Z jeho dílny pochází rovněž stavba Sanatoria a Denního stacionáře pro tělesně postižené. Při odjezdu z města Weidling jsme mohli zhlédnout zajímavou dřevostavbu ve svahu s hmotou členěnou ve dva celky. Když se autobus pohnul z místa a přijel do města St.Pölten, se sídlem vedení kraje Dolního Rakouska, mohli jsme jako první zavítat do Odborné školy, která mimo jiné zaujala svým výukovým programem. Při návštěvě Vládní čtvrti Dolního Rakouska jsme mohli shlédnout zajímavé urbanistické řešení celého areálu od architekta Ernst Hoffmanna. Kancelář Dolního Rakouska je i s interiérem ztvárněným v progresivním parametrickém tvaru, kdy se skrze celou kancelář vleče táhlá orotovaná s - pline křivka  s náhledovými digitálními panely. V oblasti designu se pohybovala také stavba Maderna House od Adolph-Herbert Kelze. Tato stavba vznikla pro investora Alfonse Madernu v roce 1997. 3 patrový objekt zde pracuje s kontrastem, masivitou, transparencí, mezi zátěží a materiály. V dnešní době je objekt využíván od skupiny Bene, obchodující s kancelářským nábydkem. Základy stavby vznikly na základech tehdejšího kina a  světelného divadla. Objekt upoutá svou originalitou a purismem v řešení. Bruslařská hala St.Pölten zaujme návštevníka především svou fasádou a konstrukčním řešením, kdy je v interiéru u každého nosníku volen atypický tvar nosných prvků, připomínajicí tvar brusle. Ve večerních hodinách se autobus odebral do malebného městečka Krems, kde po ubytování následovala procházka po městě s oslavou do půlnočních hodin. Skupina byla ubytována v malebném Dolnorakouském městečku Krems an der Donau v mládežnické ubytovně se snídaní.  Další den exkurze byl zahájen prohlídkou avantgardní architektury  v ulici Altenburgweg 5,  od vídeňské skupiny Pichler & Traupmann. Obdiv přinesla návštěva urbánních prostor Vzdělávacího centra Campus Krems, s vazbou na železnici a volným výtvarným uměním v exteriéru. Výzkumné centrum Automotive Interieur – FAI zaujalo perforovanou fasádou s grafickými motivy. Ve městečku Loisium známé svou vinařskou kulturou mohla skupina zhlédnout zajímavé řešení, kdy investor k propagaci vinařství pozval světovou megastar – Steven Holla. Megastar zde zanechala svou stopu, v podobě koncepční architekury objektu Loisium – centra vinařských ochutnávek, připomínajicí popraskanou zem. Architekt zabývajicí se formou a geometrií, je znám také svou publikací Anchoring, jednou s nejlépe se prodávajících architektonických knih v historii vůbec,   světoznámá kniha je také kniha Paralaxa. Myšlenka Langenlois  není vůbec originální, jde pouze o snahu vytvořit Bilbao - efekt ve vinařství. Podobně tohoto efektu využil Josef Loimer, kdy prezentuje bio životní styl s originálním přístupem k viničnímu hospodářství. Návštěvou hasičské zbrojnice se výprava rozloučila s Dolním Rakouskem a vydala se v podvečerních hodinách do Brna.