OCENĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                

 
CENA BOHUSLAVA FUCHSE 2005             

Přehlídka studentských ateliérových prací
 

1.místo - KATEGORIE urb. a územní plánování + HLAVNÍ ODMĚNA; ADRŠPACH 2005

Martin Franěk, 4.ročník Ateliér urbanistické tvorby

Vedoucí práce:

Karel Havliš, doc., Ing.arch.

 

STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE        

ARCHITEKTURA PRO EKOLOGII
- 1.CENA

Sociálně vyloučené oblasti, program rozvoje, brněnský BRONX (ročníkový projekt)

Autor: Roman Strnad

Vedoucí práce:

Karel Havliš, doc.,Ing.arch.

      ROCKHOUSE  2009 - ČESKÝ                    
      NÍZKOENERGETICKÝ DŮM 2009             

PROJEKT RODINNÉHO NEBO BYTOVÉHO DOMU ČI JINÉ STAVBY
s nízkou spotřebou energie Porota

Energeticky šetrný rodinný dům Brno - Jundrov

Stavební projekt 2006, realizace 2008


HLAVNÍ CENA V SOUTĚŽI                              

FOR ARCH - Jižní Čechy

Přestavba selské usedlosti ve Vážanech

Boris Hladký, 3.ročník, Ateliér výrobních staveb

Vedoucí práce:

Hana Urbášková, doc., Ing.arch., Ph.D.


 
     
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ                                     

Dipl.práce 2003 z oblasti ochrany a tvorby ŽP

1.CENA v technické kategorii

ENERGETICKÝ PARK - diplomní práce Jitka Blahoňovská, Bc.,

Vedoucí práce:

Hana Urbášková, doc., Ing.arch., Ph.D.

      ZVLÁŠTNÍ CENA ALLPLAN BIM 2008   
      JOSEF DUNDÁČEK                                   
 

Josef Dundáček - Nárožní parcela

Pekařská - Anenská

vedoucí diplomního projektu:

Gabriel Kopáčik, doc., Ing.arch.,Dr.

FA VUT Brno