Daniel Tasch

o mne galeria kontakt

narodený: 8. Mája 1997, Bojnice

stredná škola: Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

dalšie štúdium: VUT Fakulta architektúry Brno

záluby: spánok, šport, jedlo, architektúra, kresba