Táto stránka vznikla za účelom osobnej prezentácie v rámci predmetu "digitálne zobrazvanie"

                                                                Fakulta architektúry VUT Brno