Vítejte na online osobní prezentaci vytvořené
v rámci semináře předmětu výpočetní techniky

pro
Fakultu architektury VUT v Brně.