DARIA RUBAN
logo
O MĚTVORBAODKAZYKONTAKT

Jméno: Daria Ruban (nar. Bardina)

Datum nárození: 6.11.1994

2015-... FA VUT  v Brně

ZPĚT


  INSPIRACE


inspirovat se
  Kontakt xabardina@stud.fa.vutbr.cz