Pracovní příležitosti

Děkan Fakulty architektury VUT v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent Ústavu urbanismu více... [.PDF]

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: