Akademický senát FA

Předsedkyně
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Místopředseda
Michael Gabriel

Členové
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Pavel Hodek
Ing. arch. Jiří Marek
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ondřej Mráz
Bc. Petr Preininger
MgA. Jan Šebánek
Kateřina Vlková
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.Dokumenty AS FA VUT v Brně
usnesení z 50. mimořádného zasedání AS FA VUT ze dne 5. 9. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 09.10.17)
Zápis 48. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 26. 9. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 06.10.17)
usnesení AS FA VUT ze dne 3.10. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 04.10.17)
Zápis 47. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 5. 9. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 20.09.17)
Zápis 46. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 27. 7. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 12.09.17)
Zápis 44.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 20.6. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 25.08.17)
Zápis 43.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 13.6. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 26.07.17)
Zápis 42. mimořádné zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 29. 5. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 19.06.17)
Zápis 41.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 24. 5. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 19.06.17)
Zápis 40.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 25. 4. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 29.05.17)
Archiv dokumentůAkademický senát VUT
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: