Akademický senát FA

Předsedkyně
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Místopředseda
Ing. arch. Kristýna Smržová

Členové
Bc. Jakub Czapek
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Bc. David Helešic
MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph. D.
Bc. Marieta Malíková
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D.
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Jan Šebánek, Ph. D.

Ekonomická pracovní skupina: J. Kristek, M. Petříčková, K. Smržová, J. Šebánek
Legislativní pracovní skupina: J. Foretník, D. Helešic, V. Nový, M. Petříčková
Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: J. Foretník, M. Malíková, K. Smržová


Dokumenty AS FA VUT v Brně
Výpis usnesení z 5.řádného zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 13. 3. 2018 (vložil(a) Foretník Jan, Ing.arch., Ph.D. dne 13.03.18)
Zápis 4. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 13. 2. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 09.03.18)
Zápis 3. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 13. 1. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 12.02.18)
Zápis 2. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 19. 12. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 11.01.18)
usnesení z 2.řádného zasedání AS FA VUT ze dne 19. 12. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 28.12.17)
Zápis 1. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 21. 11. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 13.12.17)
usnesení z 1.řádného zasedání AS FA VUT ze dne 21. 11. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 29.11.17)
Zápis 51. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 24.10. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 14.11.17)
USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ AS FA 10_11_2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 14.11.17)
Zápis 50. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 5. 10. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 06.11.17)
Archiv dokumentůAkademický senát VUT
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: