Akademický senát FA

Předsedkyně
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Místopředseda
Michael Gabriel

Členové
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Pavel Hodek
Ing. arch. Jiří Marek
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ondřej Mráz
Bc. Petr Preininger
MgA. Jan Šebánek
Kateřina Vlková
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.Dokumenty AS FA VUT v Brně
Zápis 43.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 13.6. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 26.07.17)
Zápis 42. momořádné zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 29. 5. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 19.06.17)
Zápis 41.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 24. 5. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 19.06.17)
Zápis 40.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 25. 4. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 29.05.17)
Zápis 39.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 11. 4. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 16.05.17)
Zápis 38.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 28. 3. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 11.04.17)
Zápis 37.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 14. 3. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 24.03.17)
Zápis 36.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 21.2. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 11.03.17)
Zápis 35.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 24.1. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 14.02.17)
Zápis 34.zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 10.1. 2017 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 24.01.17)
Archiv dokumentůAkademický senát VUT
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: