Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území
Registrační číslo
GA17-26104S
Řešitel
Kopácik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Význam volných prostoru pro udržitelný urbánní rozvoj
Registrační číslo
GA15-05237S
Řešitel
Wittmann Maxmilián, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Apheleia - Integrated Cultural Landscape Management for Local and Global Sustainability
Registrační číslo
2014-1-PT1-KA203_001082
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.02.2015 - 30.11.2017
Poskytovatel/program
Evropská unie (Sedmý rámcový program Evropského spolecenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
100. výrocí vzdelávání architektu na Fakulte architektury VUT v Brne
Registrační číslo
FA-S-16-3727
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.03.2016 - 28.02.2018
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Bilance zahranicních exkurzí Recko v rámci výukového procesu - aktualizace 2017
Registrační číslo
RP_VS/2017/10
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Outdoorová fotolaborator/kresba prostoru vs. kresba prostorem
Registrační číslo
RP_VS/2017/9
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
700 let Rádu rytíru Kristových
Registrační číslo
RP_VS/2017/8
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Multimediální pavilon realizace experimetnálních konstrukcí
Registrační číslo
RP_VS/2017/7
Řešitel
Kaftan Martin, M.Sc., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav experimentální tvorbyNázev projektu
ZOO Brno - hledání identity
Registrační číslo
RP_VS/2017/6
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Inovace technických predmetu BSP - II
Registrační číslo
RP_VS/2017/5
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Soudobé prístupy k výuce humanitních disciplín v architekture
Registrační číslo
RP_VS/2017/4
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Konference doktorského studia 2017
Registrační číslo
RP_VS/2017/3
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Prumyslové dedictví Moravy
Registrační číslo
RP_VS/2017/2
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Teorie architektury a památkové péce
Registrační číslo
RP_VS/2017/1
Řešitel
Horácek Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: