Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj
Registrační číslo
GA15-05237S
Řešitel
Wittmann Maxmilián, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Apheleia - Integrated Cultural Landscape Management for Local and Global Sustainability
Registrační číslo
2014-1-PT1-KA203_001082
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.02.2015 - 30.11.2017
Poskytovatel/program
Evropská unie (Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně
Registrační číslo
FA-S-16-3727
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.03.2016 - 28.02.2018
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: