Přednáška
Oznámení (chystá se)
Architekt v praxi : Václav Girsa
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 06.09.17

V rámci přednáškového cyklu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP se ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 17:00 hodin uskuteční v místnosti A118 na FA VUT (Poříčí 5, Brno 2) přednáška profesora Václava Girsy, který se dlouhodobě soustředění na téma konzervace a restaurování historických stavebních děl. Přednáška je otevřena všem zájemcům na fakultě i široké veřejnosti.

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa (*1945 Praha) vystudovala obor architektury na Fakultě stavební ČVUT Praha (1969), následně pokračoval ve studiu na škole architektury u profesora Františka Cubra na Akademii výtvarných umění v Praze (1972). V období 1971-90 byl zaměstnán ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze (SÚRPMO). Od 1991 vede společně s architektem M. Hanzlem soukromou praxi GIRSA AT s.r.o. pro obnovu a konzervaci historických staveb a souběžně je od 1992 pedagogem na FA ČVUT (1995 habilitace pro obor rekonstrukce a ochrana památek a 2008 jmenován profesorem na ČVUT). Od září 2008 je vedoucím Ústavu památkové péče na FA ČVUT. Od ledna 2015 je prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.


Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: