Pracoviště
Ústav teorie architektury
doc. Ing. arch. Hrubý Jan, CSc.
Ústav urbanismu
doc. Ing. arch. Havliš Karel
Ústav stavitelství
doc. Ing. Petříčková Monika, Ph.D.
Ústav zobrazování
doc. Ing.arch. Makovský Zdeněk

Ústav navrhování
doc. Ing. arch. Kiszka Josef
Ústav památkové péče
doc. Ing. arch. Hrabec Josef, CSc.
Ústav prostorové tvorby
doc. Ing. arch. Palacký Jiří, Ph.D.
Ústav experimentál.tvorby
MgA. Ing. arch. Šmídek Petr, Ph.D.

Knihovna FA
Výpočetní centrum
Modelové centrum
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: