Doktorské studium

Doktorský studijní program:
Konference a doktorské workshopy pořádané na FA VUT v Brně. Sborníky konferencí [.html]
Aktuální přehled konferencí, přednášek, workshopů a call for papers [.html]
Přehled doktorských témat na FA VUT v Brně 2016 [.html]
On-line prezentace výsledků výzkumných projektů řešených na FA VUT v Brně [.html]
Podpora publikační činnosti na FA [.html]
Interní grantová soutěž - Specifický VŠ výzkum na VUT v Brně - 2015 [.html]
Interní grantová soutěž - Specifický VŠ výzkum na VUT v Brně - 2016 [.html]
Databáze disertačních prací [.html]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2016/2017
Žádost o povolení obhajoby disertační práce [.doc]
Žádost o státní doktorskou zkoušku [.doc]
Směrnice č.7 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu 2016/2017 [.pdf]
Příloha č.1 doplňující směrnici č. 7 děkana FA VUT pro studium v DSP 2016/17 [.pdf]
Směrnice č.8 děkana FA VUT pro udělování stipendií pro období 1.9.2016–31.8.2017 [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2016/2017 [.pdf]
Rozhodnutí děkana č.6/2016 – Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP [.pdf]
Formulář A/ Hodnocení studenta doktorského studia školitelem za rok 2016/2017 [.docx]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za letní semestr (pololetní supervize) akademického roku 2016/2017 [.xlsx]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2015/2016
Směrnice č.3/2015 děkana FA VUT – Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do DSP na FA VUT v Brně pro akad.rok 2016/2017 [.pdf]
Dodatek č. 1 Směrnice č. 5 děkana FA VUT v Brně pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016, datum vydání: 13.10.2015 [.pdf]
Úplné znění směrnice č. 5 – Směrnice děkana FA VUT v Brně pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016 ve znění dodatku č. 1, datum vydání: 13.10.2015 [.pdf]
Směrnice č.5 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016 [.pdf]
Směrnice č.6 děkana FA VUT pro udělování stipendií pro období 1.9.2015–31.8.2016 [.pdf]
Rozhodnutí děkana č.3/2015 – Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP [intranet/.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2015/2016 [.pdf]
Jednací řád oborových rad DSP na FA VUT v Brně [.pdf]
Formulář A/ Hodnocení studenta doktorského studia školitelem za rok 2015/2016 [.docx]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za období 1.9.2015–30.4.2016 (pololetní supervize) akademického roku 2015/2016 [.xlsx]
Individuální studijní plán studenta doktorského studijního programu [.doc]
Zásady pro vypracování závěrečné disertační práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016 [.pdf]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2014/2015
Směrnice č.5 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2014/2015 [.pdf]
Směrnice č.6 děkana FA VUT pro udělování stipendií [.pdf]
Jednací řád oborových rad DSP na FA VUT v Brně [.pdf]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za rok 2014/2015 [.xlsx]


Nástěnka - Plán akcí DSP
BAREVNOST/DOBA - konference doktorského studia
Umění v kontextu veřejného prostoru
Moving Images – Static Spaces? The blurring of Architectures, Film, Animation
Health - The Design, Planning and Politics of How and Where We Live
Constructing an Urban Future: The sustainability and resilience of cities
Kurzy základů vědecké práce AV ČR 2017
4th international scientific conference "Ecological Architecture 2017
The third Nida Doctoral School, Litva
Kurzy základů vědecké práce AV ČR v roce 2017
Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle IF a AIS (15.12.2016,AVČR)
Kontakty na odborníky z oblasti památkové péče NPÚ v Praze
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: