Časový plán akademického roku

Časový plán bakalářského studia v akademickém roce 2016/2017
ZÁPIS
28.6.2016 zápisy studentů 1. ročníku BSP
1.9.2016 zápisy studentů po přerušení studia a přijatých do BSP na odvolání
zápis bude probíhat elektronicky** zápisy studentů do 2.,3.,4. ročníku BSP
VÝUKA
19.9.2016 zahájení výuky 1.- 4. ročníku BSP
23.9 2016 imatrikulace studentů 1. ročníku
19.9.- 16.12.2016 13 týdnů výuky zimního semestru
19.12.- 30.12.2016 vánoční prázdniny
6.1.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací
1.,2.,3. ROČNÍK BSP
2.1.- 3.2.2017 5 týdnů zkouškové období
6.2.- 5.5.2017 13 týdnů výuky letního semestru
9.5.- 9.6.2017* 5 týdnů zkouškové období
17.5.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací
4. ROČNÍK BSP
2.1.- 13.1.2017* 2 týdny zkouškové období
16.1.- 20.1.2017 1 týden termíny pro opravné zkoušky
23.1.2017 kontrola ukončení studia v BSP
ŘÁDNÉ UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
termíny konání ústní části státní zkoušky
30.1.- 3.2.2017* řádné termíny
konání ústních zkoušek z Navrhování staveb, Stavitelství a Teorie vývoje a dějin architektury a urbanismu
6.-8.2.2017* opravný termín
13.2.- 5.5.2017 12 týdnů bakalářská práce
9.5.2017 odevzdání bakalářské práce vedoucímu učiteli + elektronická forma
9.5.2017 odevzdání bakalářské práce k hodnocení a prezentaci
10.5.2017 zasedání nezávislé poroty
22. a 23.5.2017* závěrečná část státní zkoušky - obhajoba bakalářského projektu
9.6.2017

promoce bakalářů

*/přesná data konání budou zveřejněna vyhláškou
**/bude upřesněno vyhláškou
Časový plán magisterského studia v akademickém roce 2016/2017
ZÁPIS
9.6.2016 zápisy studentů 1. ročníku MSP přijatých bez přijímací zkoušky
30.6.2016 zápisy studentů 1. ročníku MSP přijatých na základě přijímací zkoušky
1.9.2016 zápisy studentů po přerušení studia a přijatých do MSP na odvolání
zápis bude probíhat elektronicky** zápisy studentů 2. ročníku MSP
VÝUKA
19.9.2016 zahájení výuky 1. - 2. ročníku MSP
19.9.- 16.12.2016 13 týdnů výuky zimního semestru
19.12.- 30.12.2016 vánoční prázdniny
6.1.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací
1. ROČNÍK MSP
2.1. - 3.2.2017* 5 týdnů zkouškové období
6.2. - 5.5.2017 13 týdnů výuky letního semestru
9.5.- 9.6.2017* 5 týdnů zkouškového období
17.5.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací
2. ROČNÍK MSP
2.1.- 13.1.2017* 2 týdny zkouškové období
16.- 20.1.2017* 1 týden termíny pro opravné zkoušky
23.1.2017 kontrola ukončení studia
ŘÁDNÉ UKONČENÍ MAGISTERSKÉHO STUDIA
termíny konání ústní částí státní zkoušky
26.1.- 3.2.2017* řádné termíny
konání ústních zkoušek z Teorie architektury a urbanismu, z Legislativy v arch. praxi
6.- 8.2.2017 opravný termín
21.2.- 12.5.2017 12 týdnů diplomová práce
15.5.2017 odevzdání diplomové práce vedoucímu učiteli + elektronická forma
15.5.2017 odevzdání diplomové práce k hodnocení a prezentaci
16.5.2017 zasedání nezávislé poroty
29.a 30.5.2017* závěrečná část státní zkoušky - obhajoba diplomové práce
16.6.2017

promoce inženýrů

*/přesná data konání budou zveřejněna vyhláškou
**/bude upřesněno vyhláškou
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: