CZ | EN |

 FOTOGALERIE

 

POHLEDEM Z VILY TUGENDHAT
A ARCHITEKTONICKÉ STRUKTURY

 

Výstava Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně v Českém centru New York,

1. června 2011 – 9. června 2011

 

 

model

POHLEDEM Z VILY TUGENDHAT A ARCHITEKTONICKÉ STRUKTURY

Výstava Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
v Českém centru New York

1. června 2011 – 9. června 2011

v České národní budově

321 East 73rd Street, New York, NY 10021

 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. června 2011 v 18 hodin,
následovaná panelovou diskusí s architekty od 19 hodin

 

 

„Když na pozvání manželů Grety a Fritze Tugendhatových přijel v roce 1928 do Brna architekt Ludwig Mies van der Rohe, našel zde impozantní objekty čerstvě otevřeného Výstaviště. Pak jeho kroky vedly na svažitou louku, kde postavil elegantní vilu s kouzelným výhledem na město. Dnes za moře přicházejí studenti ze školy architektury, aby ukázali, že Miesův odkaz v Brně stále žije.“

 

Josef Chybík, děkan FA VUT v Brně

 

 

Foto

Photograph of Ludwig Mies van der Rohe by Arthur Siegel, courtesy Chicago History Museum, ICHi-15955

 

 

V atmosféře ovlivněné novými digitálními a parametrickými technologiemi si brněnská škola architektury nadále uchovává moderní esprit, založený na tradici moderní české architektury, pečlivé geometrii a důmyslné ruční práci.

 

Ucelená kolekce papírových modelů prostorových struktur dokumentuje v 18 modelech jedinečné současné i historické české a zahraniční stavby předních architektů. Tyto modely vznikají v prvním ročníku studia na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně pod vedením Jaroslava Drápala, který je autorem vystaveného objektu Tensegrity. Skládané formáty polypropylenu do podoby závěsných svítidel zkonstruovali studenti  z ateliéru Jiřího Palackého.

 

Výstavu doprovázejí vybrané kvalitní a architektonicky čisté studentské projekty z posledního období, odrážející současnost a dívající se do budoucnosti, jako například projekt bydlení v Praze v roce 2050.

 

Výstavu uvede Iva Poslušná, následnou panelovou diskusi bude moderovat Jiří Palacký. Kurátorem výstavy je Oldřich Rujbr. Organizačním vedoucím je Maxmilián Wittmann.

 

Iva Poslušná je architektkou, proděkankou pro studium a vedoucí Ústavu navrhování I. Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje problematice pracovního prostředí, sociálních aspektů bydlení, typologii bydlení v bytových domech, především se zaměřením na panelovou výstavbu a výškové budovy.

 

Jaroslav Drápal je architektem a učitelem Ústavu teorie. V roce 2007 za svoje celoživotní dílo převzal cenu Osobnosti české architektury Grad Prix Obce architektů. Společně se svojí ženou Olgou je autorem řady architektonických realizací a mnoha intervencí v historických a sakrálních prostorách. K jeho realizacím patří i instalace výstavy k 100. výročí narození Ludwiga Miese van der Rohe, která se uskutečnila v brněnském Domě umění.

 

Jiří Palacký je architektem, proděkanem a učitelem Ústavu teorie. Část svého vzdělání získal na University of Brighton, School of Architecture and Design ve Velké Británii. Je spoluautorem několika významných brněnských realizací. Z nich dvě práce získaly v roce 1998 a 2000 ocenění v soutěži Grand Prix Obce architektů. Ve své pedagogické činnosti rozvíjí výuku struktivního modelování. Zabývá se rovněž regenerací území brownfield.

 

Oldřich Rujbr je akademickým sochařem. Vysokou školu uměleckoprůmyslovou absolvoval v Praze v ateliéru Otto Eckerta. Část profesního života věnoval vedení studentů na FA VUT v Brně. Charakteristické na jeho pedagogické práci je schopnost vést studenty s cílem, aby jejich tvorba měla pevný myšlenkový základ spojený s příběhem nebo událostí, která dílo doprovází. Jeho rozsáhlé dílo je zastoupeno nejen v českých, ale i v zahraničních galeriích, muzeích a soukromých sbírkách. Z poslední doby je nutno připomenout hodinový stroj na Náměstí Svobody v centru města Brna.

 

Maxmilian Wittmann je architektem a učitelem Ústavu teorie. Jeho praktická i teoretická práce je zaměřena na utváření urbánního prostředí současných měst.  Je spoluautorem nebo autorem řady publikací zaměřených na rozvoj a formování městského prostředí. Podílí se na výzkumných urbanistických projektech.

 

 

VÍCE INFORMACÍ:

 

new-york.czechcentres.cz | www.bohemiannationalhall.com | www.fa.vutbr.cz | tisková zpráva [.pdf] | pozvánka [.jpg] | ARCHITEKTI Z FA VUT SE PŘEDSTAVILI V NEW YORKU