01 Talentovky nanečisto 2016

Jednorázový intenzivní kurz simulující průběh talentové zkoušky na FA VUT

Přijďte si vyzkoušet průběh talentové zkoušky nanečisto. Vyhněte se stresu z neznámého prostředí a objevte své silné a slabé stránky. V průběhu i po vypracování úkolů konzultace s pedagogy FA VUT.

Program kurzu:    
  • Informace o přijímacím řízení na FA VUT (15 minut)
  • Figurální kresba (60 min)
  • Architektonický úkol (60 min)
  • Teorie k Ústní odborné rozpravě (30 minut)

Termíny:

pátek

4.11.

16:00-20:00


pátek

11.11.

16:00-20:00kapacita kurzu
naplněna

pátek

25.11.

16:00-20:00kapacita kurzu
naplněna

pátek

2.12.

16:00-20:00kapacita kurzu
naplněna

pátek

9.12.

16:00-20:00kapacita kurzu
naplněna

pátek

16.12.

14:00-18:00kapacita kurzu
naplněna


Kapacita jednoho kurzu: max. 20 účastníků, opakovaná účast možná

Cena kurzu: 500 Kč (splatno v hotovosti na místě před začátkem kurzu)

Odborný garant kurzu: MgA. Jan Šebánek, Ústav zobrazování FA VUT

Místo konání: kreslírna Ústavu zobrazování (sraz v 16:00 u bočního vstupu do fakulty na ulici Bělidla - možnost bezplatného parkování - viz mapa)

Registrace a informace na: kratochvil@fa.vutbr.cz